Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 614
eMail:
Telefón:
+421 259 325 334
Fax:
+421 252 495 177
Vedecká činnosť:
fuzzy množiny - modelovanie neurčitostí, matematická analýza, teória grafov
Dostupnosť:

Citácie

 • Celkový počet citácií       9
M. Šabo: Self-reversibility and some other properties of binary operations. Fuzzy sets and systems, č. 1, zv. 167, str. 21–29, 2011.
 • Počet citácií       1
 • De Baets, B. – De Mayer, H. – Mesiar, R.: Binary survival aggregation functions. Fuzzy Sets and Systems, č. 16, zv. 191, str. 83-102, 2012.
M. Šabo – P. Strežo: On Reverses of Some Binary Operations. Kybernetika, č. 4, zv. 41, str. 437–452, 2005.
 • Počet citácií       5
 • Biba, V.: A Generated Fuzzy Implicators and fuzzy preference structures. Journal of Applied Mathematics, č. 1, zv. III, str. 201-209, 2010.
 • Dombi, J. – Csiszár, O.: Implications in bounded systems. Information Sciences, zv. 283, str. 229-240, 2014.
 • Dombi,J. – Csiszár,O.: The general nilpotent operator system. Fuzzy Sets and Systems, zv. 261, str. 1-19, 2015.
 • Dombi,J. – Csiszár,O.: Equivalence operators in nilpotent systems. Fuzzy Sets and Systems, č. doi:10.1016/j.fss.2015.08.012, zv. 299, str. 113-129, 2016.
 • Dombi, J. – Csiszár, O.: Self-dual operators and a general framework for weighted nilpotent operators. International Journal of Aproximative Reasoning, zv. 81, str. 115-127, 2017.
M. Šabo – A. Kolesárová – Š. Varga: RET operators generated by triangular norms and copulas. Int. J. Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, zv. 9, str. 169–181, 2001.
 • Počet citácií       2
 • Grabish, M – Marichal, JL – Mesiar, R: Aggregation Functions, Cambridge University Press, Cambridge CB2 1RP, England, zv. 127, 2009.
 • Luo, Xudong – Zhong, Qiaoting – Leung, Ho-fung: A Spectrum of Weighted Compromise Aggregation Operators: A Generalization of Weighted Uninorm Operator. International Journal of Intelligent Systems, č. 12, zv. 30, str. 1185-1226, 2015.
M. Šabo – Š. Varga: A note on the relevancy transformation operator in fuzzy reasoning. Busefal, zv. 80, str. 40–45, 1999.
 • Počet citácií       1
 • Xudong Luo – Qiaoting Zhong – Ho-fung Leung: A Spectrum of Weighted Compromise Aggregation Operators: A Generalisation of Weighted Uninorm Operator. International Journal of Inteligent Systems, č. 01, str. 1-36, 2015.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS