Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 630
eMail:
Telefón:
+421 259 325 332
Vedecká činnosť:
Matematická štatistika,Štatistická kontrola akosti, Preberacie plány
Dostupnosť:

Životopis

1965 - Univerzita Komenského v Bratislave - matematická štatistika
1974 - RNDr - PrFUK Bratislava -matematická štatistika
1983 - CSc - CHTF SVŠT - Odvetvové a prierezové ekonomiky

Iné aktivity a záujmy

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (člen predsedníctva)
Člen Technickej a normalizačnej komisie (TKN) - Aplikácia štatistických metód

 

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS