Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 603
eMail:
Telefón:
+421 259 325 336
Vedecká činnosť:
Nekonečné rady, teória sumovateľnosti, teória aproximácii
Dostupnosť:

Životopis

1967 - Univerzita Komenského v Bratislave - matematická analýza
1971 - RNDr - PrFUK Bratislava -matematická analýza
1976 - CSc - MÚ SAV Bratislava - matematická analýza

Iné aktivity a záujmy

Programovanie, počítače

 

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS