Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 603
eMail:
Telefón:
+421 259 325 336
Vedecká činnosť:
Nekonečné rady, teória sumovateľnosti, teória aproximácii
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS