Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 664
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~bakosova/
Telefón:
+421 259 325 353
ORCID iD:
0000-0002-4961-4420
WoS ResearcherID:
AAY-6146-2021
Google Scholar:
2ctMrIcAAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2021/2022 – Letný semester

Riadenie procesov II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Modelovanie a riadenie biotechnologických procesov (, 0. semester, laboratórne cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Riadenie procesov I (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Modelovanie a riadenie biotechnologických procesov (, 0. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov (, 0. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Seminár k bakalárskej práci (Bakalárske štúdium, 6. semester, cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2019/2020 – Zimný semester

Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Riadenie technologických procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2018/2019 – Letný semester

Bakalárska práca (Bakalárske štúdium, 6. semester, projekt)
Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Seminár k bakalárskej práci (Bakalárske štúdium, 6. semester, cvičenie)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2018/2019 – Zimný semester

Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Riadenie technologických procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2017/2018 – Letný semester

Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2017/2018 – Zimný semester

Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Riadenie technologických procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2016/2017 – Letný semester

Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2016/2017 – Zimný semester

Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2015/2016 – Letný semester

Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Robustné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2015/2016 – Zimný semester

Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Modelovanie v procesnom priemysle (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Riadenie technologických procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS