Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 629
eMail:
Telefón:
+421 259 325 317
Vedecká činnosť:
Teoretická spektroskopia, informatika
Dostupnosť:

Životopis

1968 - Ing. - Slovenská vysoká škola technická EF, Bratislava - fyzika tuhých látok
1981 - CSc - Technical University, Budapest - chemická fyzika
1982 - RNDr.- Eötvös L. University, Budapest - chemická fyzika

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS