Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 629
eMail:
Telefón:
+421 259 325 317
Vedecká činnosť:
Teoretická spektroskopia, informatika
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

  1. Á. I. Kiss – D. Machytka – J. Bánki – M. Gál: Spectroscopic study of the conformational isomerism of 2-formylfuran derivatives. Journal of Molecular Structure, zv. 197, str. 193–202, 1989.
  2. J. Bánki – F. Billes – M. Gál: Complete CNDO force field of cis- and trans-furan-2-aldehyde. Acta chimica Hungarica, č. 3-4, zv. 123, str. 115–122, 1986.
  3. G. Schultz – I. Fellegvári – M. Kolonits – Á. I. Kiss – B. Pete – J. Bánki: Electron diffraction and infrared spectroscopic study of the molecular structure of furan-2-aldehyde and 2-furanmethanethiol. Journal of Molecular Structure, č. 2, zv. 50, str. 325–343, 1978.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS