Pracovné zaradenie:
Sekretariát ústavu
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 676
eMail:
Telefón:
+421 259 325 366
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS