Pracovné zaradenie:
Zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogiku
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 614
eMail:
Telefón:
+421 259 325 334
Vedecká činnosť:
Teória agregačných funkcií, teória kopúl, algebraická a diferenciálna topológia.
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2023/2024 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Metabolomika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, projekt)

2020/2021 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Numerické metódy v Matlabe (Inžinierske štúdium, 1. semester, seminár)

2015/2016 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Diferenciálne rovnice (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Numerická matematika (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, seminár)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS