Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 603
eMail:
Telefón:
+421 259 325 336, +421 918 674 308
Vedecká činnosť:
evolučné algoritmy, neurónové siete, fuzzy logika
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2019/2020 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Informatika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Informatika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Informatika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2015/2016 – Letný semester

Informatika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS