Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~blahova
Telefón:
+421 259 325 349
Skype:
ienkaaa
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Príspevok na konferencii

  1. L. Blahová – J. Dvoran: Control Design of Chemical Reactor with Disturbances by Neuro-fuzzy Methods. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 281–284, 2011.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS