Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~blahova
Telefón:
+421 259 325 349
Skype:
ienkaaa
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2009/2010

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS