Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 603
eMail:
Telefón:
+421 259 325 336
Vedecká činnosť:
Neurónové siete, evolučné algoritmy, fuzzy systémy
Dostupnosť:

Životopis

1994-1998
Gymnázium arm.gen. L.Svobodu v Humennom.

1998-2003
FEI TU v Košiciach - Umelá inteligencia.

2003-2007
Doktorandské štúdium na FCHPT STU v Bratislave - Neurónové siete založené na Echo stavoch.

Iné aktivity a záujmy

Turistika, knihy, programovanie.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS