Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~zavacka/
Telefón:
+421 259 325 349
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Článok v časopise

  1. M. Bakošová – D. Puna – P. Dostál – J. Závacká: Robust stabilization of a chemical reactor. Chemical Papers, č. 5, zv. 63, str. 527–536, 2009.

Príspevok na konferencii

  1. J. Závacká – M. Bakošová – K. Matejičková: Robust Control of a CSTR. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 345–350, 2011.
  2. M. Bakošová – D. Puna – J. Závacká – K. Vaneková: Robust Static Output Feedback Control of a Mixing Unit. V Proceedings of the European Control Conference 2009, EUCA, Budapest, str. 4139–4144, 2009.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS