Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~zavacka/
Telefón:
+421 259 325 349
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2011/2012

Akademický rok: 2009/2010

Akademický rok: 2008/2009

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS