Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
.
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~vanekova/
Skype:
maciatko_katka
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2009/2010

Akademický rok: 2008/2009

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS