Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
.
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~vanekova/
Skype:
maciatko_katka
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2022/2023 – Letný semester)

Nebol nájdený žiadny záznam v databáze!
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS