Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 628
eMail:
Telefón:
+421 259 325 342
Vedecká činnosť:
Algebraická teória grafov, algebraická kombinatorika.
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS