Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 628
eMail:
Telefón:
+421 259 325 342
Vedecká činnosť:
Algebraická teória grafov, algebraická kombinatorika.
Dostupnosť:

Životopis

1996 - 2000 Gymnázium s VJM, Želiezovce.

2000 - 2005 Magisterské štúdium v odbore matematika; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Univerzita Komenského v Bratislave.

2005 - 2009 Doktorandské štúdium v odbore diskrétna matematika; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Univerzita Komenského v Bratislave.

2011 - 2012 Postdoc, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Izrael

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS