Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 628
eMail:
Telefón:
+421 259 325 342
Vedecká činnosť:
Algebraická teória grafov, algebraická kombinatorika.
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Článok v časopise

  1. Š. Gyurki – J. Mazák: An efficient algorithm for testing goal-minimality of graphs. Discrete Applied Mathematics, č. 161, str. 1632–1634, 2013.
  2. Š. Gyurki: On the difference of the domination number of a digraph and of its reverse. Discrete Applied Mathematics, č. 160, str. 1270–1276, 2012.
  3. Š. Gyurki: Constructing goal-minimally k-diametric graphs by lifts. Discrete Mathematics, č. 24, zv. 312, str. 3547–3552, 2012.
  4. Š. Gyurki: Goal-minimally k-elongated graphs. Mathematica Slovaca, č. 2, zv. 59, str. 193–200, 2009.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS