Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 615
eMail:
Telefón:
+421 918 674 296, +421 259 325 296
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2023/2024 – Zimný semester

Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Metabolomika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)

2022/2023 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)

2022/2023 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Teória fuzzy systémov (, 0. semester, prednáška)

2021/2022 – Letný semester

Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematická štatistika (, 0. semester, prednáška)

2021/2022 – Zimný semester

Úvod do fuzzy systémov (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Semestrálny projekt III (Inžinierske štúdium, 3. semester, projekt)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt II (Inžinierske štúdium, 2. semester, projekt)
Matematická štatistika (, 0. semester, prednáška)
Teória fuzzy systémov (, 0. semester, prednáška)

2020/2021 – Zimný semester

Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Semestrálny projekt II (Bakalárske štúdium, 5. semester, projekt)

2019/2020 – Zimný semester

Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)

2017/2018 – Zimný semester

Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)

2016/2017 – Letný semester

Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Základy fuzzy systémov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2015/2016 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, seminár)
Štatistické a optimalizačné metódy (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS