Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 648
eMail:
Telefón:
+421 259 325 348
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. J. Drgoňa – M. Klaučo – R. Valo – J. Bendžala – M. Fikar: Model Identification and Predictive Control of a Laboratory Binary Distillation Column. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2015.
  2. M. Nehéz – M. Lelovský – J. Bendžala – T. Blaho: On the k-center Problem in Social Networks. Editor(i): V. Kůrková, L. Bajer, L. Peška, P. Vojtáš, M. Holeňa, M. Nehéz, V Proceedings of the 14th Conference on Information Technologies – Applications and Theory, Institute of Computer Science AS CR, str. 139–144, 2014.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS