Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 648
eMail:
Telefón:
+421 259 325 348
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2014/2015

Akademický rok: 2013/2014

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS