Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~mojto
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0000-0002-6114-2710
WoS ResearcherID:
AAZ-3608-2020
Google Scholar:
sjBbi0AAAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2022/2023 – Letný semester

Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Tvorba vedeckých dokumentov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Tvorba vedeckých dokumentov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Identifikácia (Inžinierske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Tvorba vedeckých dokumentov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Tvorba vedeckých dokumentov (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS