Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 662
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~takacs/
Telefón:
+421 259 325 351
Dostupnosť:

Publikácie

Kapitola alebo strany v knihe

 1. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica: Complexity Reduction in Explicit MPC via Bounded PWA Approximations of the Cost Function, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, č. 8, str. 27–32, 2012.

Článok v časopise

 1. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica – S. Di Cairano: Nearly optimal simple explicit MPC controllers with stability and feasibility guarantees. Optimal Control Applications and Methods, č. 6, zv. 35, 2015.

Príspevok na konferencii

 1. B. Takács – J. Števek – R. Valo – M. Kvasnica: Python Code Generation for Explicit MPC in MPT. V European Control Conference 2016, Aalborg, Denmark, str. 1328–1333, 2016.
 2. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica – S. Di Cairano: Safety Verification of Implicitly Defined MPC Feedback Laws. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2552–2557, 2015.
 3. D. Ingole – J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica: FPGA-Based Explicit Model Predictive Control for Closed-Loop Control of Intravenous Anesthesia. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 42–47, 2015.
 4. M. KvasnicaJ. Holaza – B. Takács – D. Ingole: Design and Verification of Low-Complexity Explicit MPC Controllers in MPT3. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2600–2605, 2015.
 5. M. Kvasnica – B. Takács – J. Holaza – S. Di Cairano: On Region-Free Explicit Model Predictive Control. V 54th IEEE Conference on Decision and Control, Osaka, Japan, zv. 54, str. 3669–3674, 2015.
 6. M. Kvasnica – B. Takács – J. Holaza – D. Ingole: Reachability Analysis and Control Synthesis for Uncertain Linear Systems in MPT. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 302–307, 2015.
 7. B. Takács – J. Holaza – J. Števek – M. Kvasnica: Export of Explicit Model Predictive Control to Python. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 78–83, 2015.
 8. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica: Verification of Performance Bounds for A-Posteriori Quantized Explicit MPC Feedback Laws. V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, str. 1035–1040, 2014.
 9. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica: Simple Explicit MPC Controllers Based on Approximation of the Feedback Law. V ACROSS Workshop on Cooperative Systems (WoCS 2014), str. 48–49, 2014.
 10. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica: Synthesis of Simple Explicit MPC Optimizers by Function Approximation. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 377–382, 2013.
 11. B. Takács – J. HolazaM. Kvasnica – S. Di Cairano: Nearly-Optimal Simple Explicit MPC Regulators with Recursive Feasibility Guarantees. V IEEE Conference on Decision and Control, Florence, Italy, str. 7089–7094, 2013.
 12. B. Takács – J. HolazaM. Kvasnica: NLP-based Derivation of Bounded Convex PWA Functions: Application to Complexity Reduction in Explicit MPC. V VOCAL 2012, Program and Abstracts, zv. 5, str. 95–95, 2012.

Dizertačná práca

 1. B. Takács: Synthesis and Implementation of Model Predictive Control. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava., 2016.

Diplomová práca

 1. B. Takács: Geometric Approach of Approximation of Explicit MPC. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2012.

Bakalárska práca

 1. B. Takács: Riadenie LEGO robotov. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2010.

Rôzne

 1. M. KvasnicaJ. Holaza – B. Takács – D. Ingole: Design and Verification of Low-Complexity Explicit MPC Controllers in MPT3 (Extended version). 2015.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS