Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 662
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~takacs/
Telefón:
+421 259 325 351
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2013/2014

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS