Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 629
eMail:
Telefón:
+421 259 325 317
Vedecká činnosť:
Teória grafov, algebra
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)

2021/2022 – Letný semester

Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Vybrané kapitoly z matematiky (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt II (Bakalárske štúdium, 5. semester, projekt)

2019/2020 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Vybrané kapitoly z matematiky (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Vybrané kapitoly z matematiky (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2016/2017 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Vybrané kapitoly z matematiky (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2015/2016 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, seminár)
Vybrané kapitoly z matematiky (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS