Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 629
eMail:
Telefón:
+421 259 325 317
Vedecká činnosť:
Teória grafov, algebra
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Článok v časopise

 1. C. Dalfó – M. A. Fiol Mora – S. Pavlíková – J. Širáň: Spectra and eigenspaces of arbitrary lifts of graphs. Journal of Algebraic Combinatorics, č. 2, zv. 54, str. 651–672, 2021.
 2. C. Dalfó Simo – M. A. Fiol Mora – S. Pavlíková – J. Širáň: Spectra and eigenspaces of arbitrary lifts of graphs. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, č. 3, zv. Vol 88, str. –593 - 600, 2019.
 3. S. Pavlíková – D. Ševčovič: On Construction of Upper and Lower Bounds for the HOMO-LUMO Spectral Gap. Numerical Algebra, Control & Optimization, č. 1, zv. 9, str. 53–69, 2019.
 4. S. Pavlíková – J. Širáň: Inverting non-invertible weighted trees. AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS, č. 75 (2), zv. 2019, str. 246–255, 2019.
 5. S. Pavlíková: A note on inverses of labeled graphs. AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS, č. 75 (2), zv. 2019, str. 222–234, 2017.
 6. S. Pavlíková – D. Ševčovič: On a construction of integrally invertible graphs and their spectral properties. Linear Algebra and its Applications, č. 532, zv. 2017, str. 512–533, 2017.
 7. S. Pavlíková – D. Ševčovič: MAXIMIZATION OF THE SPECTRAL GAP FOR CHEMICAL GRAPHS BY MEANS OF A SOLUTION TO A MIXED INTEGER SEMIDEFINITE PROGRAM. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE, č. 4, zv. 16, str. 169–176, 2017.
 8. S. Pavlíková – R. Masárová: INVERTING MATRIX USING GRAPH IN THE THEORY OF DYNAMIC SYSTEMS. VEDECKÉ PRÁCE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE SO SÍDLOM V TRNAVE, č. 39, zv. 2016, 2016.
 9. S. Pavlíková – D. Maga – B. Šimák: Inversed Matrixes in Electric Circuits Parameters Estimation by Oriented Graphs. Comunications, č. 2A/2013, zv. 15, str. 118–123, 2013.
 10. S. Pavlíková – G. Gašpar: Automated Collection of Temperature Data from the Soil Profile. Vestník iževskovo-gosudarstvenovo techničeskovo universiteta Imeni M.T Kalašnikova, č. 1, zv. 53, str. 86–88, 2012.
 11. S. Pavlíková – D. Maga: Minimal Energy Effect. Cybernetic Letters, č. 1, zv. X., str. 1–10, 2012.
 12. S. Pavlíková – J. Krč - Jediný: On the inverse and the dual index of a tree. Linear and Multilinear Algebra, č. 20, str. 93–109, 1990.

Príspevok na konferencii

 1. S. Pavlíková: Spectra and eigenspaces of graph covers. V Symmetries of Discrete Objects, Universty of Auckland, Auckland, New Zeland, str. 12–12, 2020.
 2. S. Pavlíková: Balanced Inverces of graphs. V 55 th Czech-Slovak Conference on Graph Theory 2020, Faculty of informatics, Masaryk University, Botanicka 88A, Brno, str. 22–23, 2020.
 3. S. Pavlíková: Constructions of inverse graphs. V 42nd Australasian Conference on Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing, UNSW Sydney, zv. 42, 2019.
 4. S. Pavlíková – J. Širáň: Inverting non-invertible labeled trees. Editor(i): Sergio Cabello, Bojan Mohar, V Abstracts of the 9th Slovenian International Conference on Graph Theory, Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, str. 143–143, 2019.
 5. S. Pavlíková – N. Krivoňáková: Generalized inverses of cycles. V Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018, University of Defence, Brno, 2018, str. 110–117, 2018.
 6. S. Pavlíková: Negatively Invertible Graphs. V 26th British Combinatorial Conference, University of Strathclyde, str. 75–75, 2017.
 7. S. Pavlíková: Balanced inverses of labeled graphs. V 7th European Congress of Mathematics, Technische Universität Berlin, Berlin, str. 536–536, 2016.
 8. S. Pavlíková: Inverses of Graphs. V Internacional conference on theoretical computer science and discrete mathematics, Kalasalingram University, Krishnankoil, Tamil Nadu, India, str. 20–20, 2016.
 9. P. Fabo – S. Pavlíková: Riadenie interaktívnych školských experimentov v grafickom prostredí PSE. V Matematika, informační technologie a aplikované vedy, Univerzita obrany, Brno, 2015.
 10. P. Fabo – S. Pavlíková: Interactive scool experiments in the PSE graphical environment. Editor(i): Miroslav Hrubý, Šárka Hošková - Mayerová, V Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015 - Post - conference proceedings of extende versions of selected papers, University of Defence, Brno, Brno, Czech Republic, str. 67-77, 2015.
 11. S. Pavlíková: New constructions of stronly invertible graphs. V 25th British Combinatorial Conference, University of Warwick, str. 128–128, 2015.
 12. G. Gašpar – S. Pavlíková – P. Fabo – P. Pavlík: Jasper - A Platform for Teaching Mechatronics. Editor(i): Tomáš Březina, Ryszard Jabloński, V Mechatronics 2013, Recent Technological and Scientific Advnces, Springer, str. 883–889, 2014.
 13. G. Gašpar – S. Pavlíková – R. Masárová: Distributed Control System of Solar Domestic Hot Water Heating Using Open - Source. Editor(i): Tomáš Březina, Ryszard Jabloński, V Mechatronics 2013, Recent Technological and Scientific Advnces, Springer, str. 749–756, 2014.
 14. S. Pavlíková – D. Maga – B. Šimák: Graph based Inversed Matrix in Electric Circuits Solutions. V ELEKTRO 2012, Žilinská univerzita, FEI, Rajecké Teplice, zv. 9, str. 443–447, 2012.
 15. J. Ďuďák – S. Pavlíková – G. Gašpar – M. Keb9sek: Application of Open Source Software on Arm Platform for Data Collection and Processing.. V Mechatronika 2011 : Proceedings of 14th International Conference on Mechatronics, June 1-3, 2011, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Trenčín, str. 76–78, 2011.
 16. D. Maga – S. Pavlíková: A Contribution to Minimal Energy Effect. Editor(i): Jalovecky,R., Stefek,A., V 6th Advances in Mechatronics 2011, University of Defence, Faculty of Military Technology, Brno, str. 27–34, 2011.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS