Pracovné zaradenie:
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 665
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~stevek
Telefón:
+421 259 325 364
Dostupnosť:

Konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS