Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 696
eMail:
Telefón:
+421 259 325 356
ORCID iD:
0000-0002-4692-0174
WoS ResearcherID:
ABD-7584-2020
Vedecká činnosť:
Optimalizácia, prediktívne riadenie, energetika
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2020/2021

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS