Pracovné zaradenie:
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
ext
eMail:
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. M. Bakošová – R. Trautenberger – J. Derco – J. Kavor – P. Valiauga – J. Oravec – A. Vasičkaninová: Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.

Diplomová práca

  1. R. Trautenberger: Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS