Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB696
eMail:
ORCID iD:
0000-0002-0746-2756
WoS ResearcherID:
AHB-6844-2022
Google Scholar:
gp-_nb8AAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2021/2022 – Letný semester

Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Informačné technológie I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS