Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB696
eMail:
ORCID iD:
0000-0002-0746-2756
WoS ResearcherID:
AHB-6844-2022
Google Scholar:
gp-_nb8AAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. Ľ. ČirkaM. KalúzD. DzurkováR. Valo: Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identication. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 239–244, 2019.

Diplomová práca

  1. D. Dzurková: Design and Development of a Human-operated Remote Robotic Manipulator. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2021.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS