Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Telefón:
+421 259 325 349
Skype:
carlosvalero17@hotmail.com
ORCID iD:
0000-0001-6749-0532
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2021/2022 – Letný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS