Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Telefón:
+421 259 325 349
Skype:
carlosvalero17@hotmail.com
ORCID iD:
0000-0001-6749-0532
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

  1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

  1. [2022 – 2025] Dátovo orientované procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
  2. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
  3. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2021 – 2024] Efektívne riadenie priemyselných prevádzok s použitím dát (Riešiteľ, schválený)
  2. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)
  3. [2017 – 2020] Energeticky efektívne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

  1. [2020 – 2022] Fr-Sk kooperácia: Optimálny návrh a riadenie procesov (Riešiteľ, schválený)
  2. [2018 – 2019] DE-SK kooperácia: Spoľahlivé a v reálnom čase aplikovateľné odhad a riadenie chemických prevádzok (Riešiteľ, schválený)
  3. [2018 – 2019] CN-SK kooperácia: Verifikované odhadovanie a riadenie chemických procesov (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS