Za zoznamy publikácií zodpovedajú ich autori. Kontaktujte ich, ak máte záujem o kópiu niektorej z publikácií.

Diplomová práca

  1. M. Krištof: Explicit Model Predictive Control Design for Systems with fast Dynamics. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2022.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS