Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia zabezpečovaného oddelením matematiky

1. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N427Z1_4BZáklady matematiky I2 / 4 / 0 s8Z. Takáč
Výberové predmety
N427S0_4BSeminár z matematiky0 / 2 / 0 kz2V. Baláž
 
2. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N424I0_4BInformatika0 / 0 / 2 kz2M. Nehéz
N427Z2_4BZáklady matematiky II2 / 4 / 0 s7Z. Takáč
Výberové predmety
N427A0_4BAplikovaná štatistika1 / 0 / 1 s2Z. Takáč
Výberové predmety - 2 predmety
N427S2_4BSeminár z matematiky II0 / 2 / 0 kz2T. Visnyai
 
3. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N427S4_4BŠtatistika2 / 0 / 2 s5Z. Takáč
Výberové predmety
N427N0_4BNumerická matematika1 / 0 / 1 s2Ľ. Horanská
 
5. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Výberové predmety
N427D0_4BDiferenciálne rovnice1 / 0 / 1 s2V. Baláž
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS