B-RP – Riadenie procesov

Garant:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Forma výučby:
denná prezenčná
Dĺžka štúdia:
3 roky
1. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N4190_4BAnorganická chémia3 / 3 / 0 s7M. Koman
N424M3_4BMatematika I4 / 4 / 0 s9M. Jasem
N423M2_4BMateriálové bilancie0 / 3 / 0 kz3P. Steltenpohl
A422N0_4BNástroje technických výpočtov I0 / 2 / 0 kz2M. Fikar
43301_4BTechnická angličtina I0 / 2 / 0 z2Z. Motešická
43403_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1R. Pělucha
N421V1_4BVeda a priemysel2 / 0 / 0 s2D. Dvoranová
42412_4BZáklady všeobecnej ekonomickej teórie2 / 0 / 0 s2M. Majerník
Výberové predmety
N419S0_4BSeminár z chémie0 / 2 / 0 kz2R. Šípoš
N427S0_4BSeminár z matematiky0 / 2 / 0 kz2V. Baláž
Výberové predmety - 2 predmety
A422E0_4BElektrotechnika0 / 0 / 2 kz2M. Kalúz
A422S0_4BSeminár z riadenia procesov2 / 0 / 0 kz2M. Kvasnica
N428V0_4BVeda a technika2 / 0 / 0 s2V. Lukeš
 
2. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
A422D3_4BDynamické systémy2 / 2 / 0 s4R. Paulen
N428F2_4BFyzika I2 / 2 / 0 s5V. Lukeš
A422I0_4BInformatika I0 / 0 / 2 kz2M. Fikar
41911_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie0 / 0 / 2 kz2J. Maroszová
N428L1_4BLaboratórne cvičenie z fyziky0 / 0 / 2 kz2J. Annus
N424M2_4BMatematika II2 / 3 / 0 s6V. Baláž
A422N1_4BNástroje technických výpočtov II0 / 2 / 0 kz2J. Oravec
43313_4BTechnická angličtina II0 / 2 / 0 s2M. Horáková
43404_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1M. Bobrík
Výberové predmety
N428S1_4BSeminár z fyziky0 / 2 / 0 kz2V. Lukeš
Výberové predmety - 2 predmety
N427S2_4BSeminár z matematiky II0 / 2 / 0 kz2T. Visnyai
A422U1_4BÚvod do jazyka R0 / 2 / 0 kz2Ľ. Čirka
A422V0_4BVnorené systémy I0 / 0 / 2 kz2M. Kalúz
 
3. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N428F3_4BFyzika II2 / 2 / 0 s4P. Fedorko
N400F0_4BFyzikálna chémia I2 / 2 / 0 s4D. Dvoranová
N421L10_4BLaboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I0 / 0 / 2 kz2E. Klein
N414O5_4BOrganická chémia I2 / 2 / 0 s4Š. Marchalín
43403_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1R. Pělucha
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422M0_4BModelovanie procesov chemickej a potravinárskej technológie2 / 0 / 2 s5M. Bakošová
A422W0_4BWebové technológie I1 / 0 / 3 s5M. Fikar
Výberové predmety
N424Z1_4BZáklady práva2 / 0 / 0 s2M. Zatrochová
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422I1_4BInformatika II0 / 0 / 2 kz2M. Fikar
A422N2_4BNástroje technických výpočtov III0 / 2 / 0 kz2R. Paulen
Výberové predmety - 2 predmety
A422A0_4BAplikácie diferenciálnych rovníc1 / 1 / 0 kz3Z. Takáč
A422O2_4BOperačné systémy I0 / 2 / 0 kz3R. Valo
A422P4_4BPočítačová simulácia1 / 0 / 1 kz3R. Paulen
A422V1_4BVnorené systémy II0 / 0 / 3 kz3M. Kalúz
 
4. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N421F4_4BFyzikálna chémia II2 / 2 / 0 s4A. Gatial
421L3_4BLaboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II0 / 2 / 0 kz2E. Klein
A422P5_4BPrezentačné zručnosti I0 / 2 / 0 kz3M. Klaučo
A422R0_4BRiadenie procesov I2 / 0 / 2 s4J. Oravec
A422S1_4BSkupinový projekt0 / 0 / 4 kz6M. Bakošová
43403_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1R. Pělucha
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422L0_4BLogické riadenie2 / 2 / 0 s4M. Kvasnica
N414O6_4BOrganická chémia II2 / 2 / 0 s4P. Szolcsányi
A422W1_4BWebové technológie II1 / 0 / 3 s5M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422N3_4BNástroje technických výpočtov IV0 / 2 / 0 kz2Z. Takáč
A422P0_4BProgramovanie I0 / 2 / 0 kz2M. Kvasnica
Výberové predmety - 2 predmety
A422K0_4BKombinatorické metódy v chémii a biochémii0 / 2 / 0 kz2N. Krivoňáková
A422O3_4BOperačné systémy II0 / 2 / 0 kz2R. Valo
A422T1_4BTabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov0 / 2 / 0 kz2Ľ. Čirka
A422T0_4BTvorba audiovizuálnych diel0 / 0 / 2 kz2M. Kalúz
 
5. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N423C5_4BChemické a energetické inžinierstvo3 / 4 / 0 s6Ľ. Jelemenský
N418I0_4BInštrumentálne metódy analýzy2 / 2 / 0 s4K. Hroboňová
N423L3_4BLaboratórne cvičenia z chemického a energetického inžinierstva0 / 0 / 1 kz1P. Steltenpohl
N418L10_4BLaboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy0 / 0 / 3 kz3K. Hroboňová
A422O1_4BOptimalizácia2 / 2 / 0 s5M. Kvasnica
A422P6_4BPrezentačné zručnosti II0 / 2 / 0 kz3M. Klaučo
A422S2_4BSemestrálny projekt0 / 0 / 3 kz4R. Paulen
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422O0_4BOdhad parametrov1 / 0 / 1 kz2R. Paulen
A422P1_4BProgramovanie II0 / 2 / 0 kz2M. Kvasnica
Výberové predmety - 1 predmet
A422D0_4BDátové štruktúry a algoritmy0 / 2 / 0 kz2M. Kvasnica
A422D2_4BDistribuovaný systém riadenia revízií0 / 2 / 0 kz4J. Oravec
43403_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1R. Pělucha
A422U2_4BÚvod do fuzzy systémov0 / 0 / 2 kz2Z. Takáč
 
6. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400B0_4BBakalárska práca0 / 0 / 10 s15M. Bakošová
A422P2_4BProjekt riadenia procesov0 / 0 / 4 kz6J. Oravec
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
A422D1_4BDatabázové systémy1 / 0 / 3 s5M. Fikar
A422R1_4BRiadenie procesov II2 / 0 / 2 s5M. Bakošová
Výberové predmety - 2 predmety
A422P3_4BPriemyselné technológie0 / 0 / 2 kz2R. Valo
43403_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1R. Pělucha
A422U0_4BÚvod do jazyka Julia0 / 2 / 0 kz2M. Kvasnica
A422U3_4BÚvod do optimálneho a prediktívneho riadenia1 / 1 / 0 s2M. Kvasnica
A422U4_4BÚvod do strojového učenia0 / 2 / 0 kz2M. Klaučo
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS