Na tejto stránke sú uvedené témy realizovaných semestrálnych projektov. Aktuálne semestrálne projekty sú uvedené na stránke Ponuka aktuálnych semestrálnych projektov.

Akademický rok: 2014/2015

Akademický rok: 2013/2014

Akademický rok: 2012/2013

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS