Na tejto stránke sú uvedené témy realizovaných semestrálnych projektov. Aktuálne semestrálne projekty sú uvedené na stránke Ponuka aktuálnych semestrálnych projektov.

Akademický rok: 2018/2019

Akademický rok: 2017/2018

Akademický rok: 2016/2017

Akademický rok: 2015/2016

Akademický rok: 2014/2015

Akademický rok: 2013/2014

Akademický rok: 2012/2013

Akademický rok: 2011/2012

Akademický rok: 2010/2011

Akademický rok: 2009/2010

Akademický rok: 2008/2009

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS