Na tejto stránke sú uvedené témy aktuálnych semestrálnych projektov. Študenti sa v prípade záujmu môžu na ne prihlásiť vyplnením a odoslaním formulára prihlášky. Prihláška je potom automaticky zaslaná e-mailom pedagógovi, ktorý ju následne môže potvrdiť alebo zamietnuť. Realizované semestrálne projekty sú uvedené na stránke Zoznam realizovaných semestrálnych projektov.

Študent tiež môže navrhnúť tému zo svojej oblasti záujmu či profesionálnej orientácie a dohodnúť si ju s vedúcim práce. Ak je to v možnostiach a schopnostiach pracovníkov KIRP, je možné takúto tému realizovať.

Akademický rok: 2023/2024

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS