Vyučujúci: T. Visnyai  |  08:00 – 10:00 (Utorok, 17.09.2019)  |  Zimný semester 2019/2020  |  1. týždeň  |  Dostupné: 17.09.2019 08:00 – 23.09.2019 08:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code