Vyučujúci: Š. Boor  |  09:00 – 11:00 (Streda, 20.11.2019)  |  Zimný semester 2019/2020  |  9. týždeň  |  Dostupné: 20.11.2019 09:00 – 26.11.2019 09:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code