Vyučujúci: M. Klaučo  |  13:00 – 16:00 (Pondelok, 18.11.2019)  |  Zimný semester 2019/2020  |  9. týždeň  |  Dostupné: 18.11.2019 13:00 – 24.11.2019 13:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code