Vyučujúci: P. Valiauga  |  08:00 – 10:00 (Utorok, 19.11.2019)  |  Zimný semester 2019/2020  |  9. týždeň  |  Dostupné: 19.11.2019 08:00 – 25.11.2019 08:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code