Vyučujúci: A. Mészáros  |  10:00 – 12:00 (Streda, 13.11.2019)  |  Zimný semester 2019/2020  |  8. týždeň  |  Dostupné: 13.11.2019 10:00 – 19.11.2019 10:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code