Vyučujúci: M. Mojto  |  13:00 – 15:00 (Streda, 18.09.2019)  |  Zimný semester 2019/2020  |  1. týždeň  |  Dostupné: 18.09.2019 13:00 – 24.09.2019 13:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code