Vyučujúci: Z. Takáč  |  09:00 – 10:00 (Streda, 16.10.2019)  |  Zimný semester 2019/2020  |  4. týždeň  |  Dostupné: 16.10.2019 09:00 – 22.10.2019 09:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code