Vyučujúci: M. Gall  |  17:00 – 19:00 (Pondelok, 26.10.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  6. týždeň  |  Dostupné: 26.10.2020 17:00 – 01.11.2020 17:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code