Vyučujúci: R. Valo  |  10:00 – 13:00 (Štvrtok, 29.10.2020)  |  Zimný semester 2020/2021  |  6. týždeň  |  Dostupné: 29.10.2020 10:00 – 04.11.2020 10:00

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code